Żywność przeznaczona dla niemowląt i małych dzieci oraz żywność specjalnego przeznaczenia medycznego cz. IV produkty spożywczeF.DiLange: Sprawozdanie należy przyjąć w trakcie drugiego czytania. Ważne jest dla przedstawicieli Komisji, aby przeanalizować porozumienie w sprawie glutenu w produktach spożywczych. Potrzeba przepisów, aby poprzeć ukazywanie się informacji dla konsumentów. Potrzeba lepszych ram legislacyjnych w sprawie informacji konsumenckiej.

Komisja: Propozycja Komisji całkowicie zmienia dotychczasowe rozwiązania. Osoby wrażliwe, osoby słabe, małe dzieci, osoby chore powinny być odpowiednio chronione. Kwestia glutenu została przez Komisję dostrzeżona. Był to ważny przedmiot zagorzałych debat i z całą pewności Komisja rozwiąże też temat razem z informacją dla konsumentów zawartej na etykietach. Potrzeba dopracowania definicji.

Sprawozdawca Hannu Takkula: Opinia dla komisji ENVI dotyczy szerokiego asortymentu produktów. Zarówno żywność dla niemowląt i małych dzieci, ale także dla diabetyków. Komisja nie ujęła żywności dla osób nietolerujących glutenu czy laktozy, ale również dla osób odchudzających się i sportowców. Przekażemy sugestie nt. obszarów, którymi mogłaby się zająć komisja ENVI.

F.Grossetete: Temat ten wiąże się ochroną konsumenta i innowacyjnością oraz sektorem rolno-spożywczym, a dotyczy mniej lub bardziej każdego europejczyka na konkretnym etapie jego życia. Trudno odróżnić produkty przeznaczone dla szerokiego odbiorcy od żywności specjalistycznej, przeznaczonej dla konkretnych odbiorów. Musimy zagwarantować ochronę konsumenta. Niewłaściwe etykietowanie może spowodować narażenie życia lub/i utratę zdrowia np. dla osób nietolerujących glutenu. Żywność dla noworodków (do lat 3) została wyłączona z grupy produktów, które mają mieć na etykiecie odpowiedni opis. Trzeba chronić naszych obywateli.

A.Correia de Campos: Powinna być jednolita interpretacja przepisów we wszystkich krajach UE. Żadna grupa konsumencka nie może być marginalizowana. Należy zbadać czy omawiana propozycja będzie stanowić dodatkowe koszty dla MŚP.