Żywność przeznaczona dla niemowląt i małych dzieci oraz żywność specjalnego przeznaczenia medycznego cz.V produkty spożywczeP.Toia: Ochrona ludzi, którzy muszą spożywać żywność specjalistyczną zostaje zmniejszona. Te produkty powinny być lepiej oznakowane. Należy promować innowacje w sektorze spożywczym. Wprowadzane poprawki muszą zapobiegać zmniejszeniu standardów ochrony konsumentów. Należy sprawdzić czy nie ograniczamy ochrony konsumentów wymagających szczególnych typów żywności. Produkty trzeba właściwie znakować i umieszczać na etykietach odpowiednie informacje. Trzeba chronić zdrowie naszych obywateli. Zwłoka pozostawi lukę dla podmiotów wprowadzających w błąd reklamami. Musimy też wspierać innowacje i rozwój w przemyśle spożywczym.

H.Weber: Nietolerancja glutenu dotyka 1% populacji. Pacjenci będą mieli większy problem z rozpoznaniem składu takich produktów i dotarciem do produktów specjalistycznych.

Przedstawiciel Komisji: Od jednej z większych organizacji konsumenckich dostaliśmy informację, że konsumenci popierają tę propozycję. Propozycja nie wiąże się z żadnymi kosztami dla przedsiębiorstw. Ochrona konsumenta w żaden sposób się nie zmieni. Wprowadzane zmiany są zgodne z obecnie obowiązującą dyrektywą i rozporządzeniem dot. żywności bezglutenowej. Produkty odchudzające to takie, które zawierając od 400 – 800 kcal. Żywność dla sportowców w żaden sposób nie podchodzi pod kategorię produktów odchudzających.

F.Grossetete: Nie mamy jeszcze wystarczającego dystansu czy dokument, który dopiero co przegłosowaliśmy wystarczająco chroni konsumentów.

Należy wprowadzić restrykcyjne przepisy dot. produktów spożywczych:
- Dla niemowląt i małych dzieci (do lat 3),
- Dla konsumentów z nietolerancją glutenu,
- Dla diabetyków.

Sprawozdawca H.Takkula: To komisja ENVI musi się skupić na zmianach, o których wspomina Poseł Grossetete. Należy nie dopuścić do sytuacji gdy producent umieszcza na etykiecie informacje, które nie są prawdziwe i powołuje się na badania, których faktycznie nie przeprowadzono.