Żywność przeznaczona dla niemowląt i małych dzieci oraz żywność specjalnego przeznaczenia medycznego cz.I produkty spożywczeSprawozdawca F.Ries: Jest to pierwsza rozmowa na ten temat w Komisji Środowiska. Koło 30 lat temu, w roku 1977 Komisja podjęła pierwsze działania i przewidziała nowe tendencje żywieniowe związane z powstaniem produktów spożywczych odchudzających, niskokalorycznych i dietetycznych. W ciągu tych 30 lat legislacja została uzupełniona i mamy 7 aktów prawnych. Większość przyjęta została podczas procedury komitologii. Mamy 66 stron ocen wpływu. Ten dokument został przedstawiony przez Komisję, ale nie jest on satysfakcjonujący. Istotną sprawą, którą tu pokazano to uwzględnienie interesu konsumentów, którzy mają zróżnicowane wymagania. Dużo więcej trzeba zapłacić za żywność, która niby jest urozmaicona o jakieś minerały, witaminy a tak naprawdę ciężko znaleźć różnicę między normalną a wzbogaconą żywnością. Komisja mówi, że nie ma potrzeby stosowania takiego rozróżniania. Uważamy, że jest to dobra filozofia. Należy podkreślić rzecz następującą; chcemy stworzyć lepszą legislację. Działania te można zauważyć w kontekście drobnych działań na przykład etykietowanie żywności. Na wiosnę 2012 roku są przewidziane kolejne prace legislacyjne. Żywność dietetyczna będzie regulowana dyrektywą z roku 2006. Komisja chce utrzymać ramy prawne dotyczące żywności dla niemowląt i małych dzieci oraz żywności specjalnego przeznaczenia medycznego. W przyszłości dwie grupy bardzo wrażliwych osób będą miały żywność uregulowaną tym aktem prawnym, jak również zaistnieje specjalne etykietowanie tych produktów. Należy przestrzegać zasady ostrożności. Trzeba utrzymać specjalne przepisy dotyczące żywności nisko i bardzo nisko kalorycznej. Istnieje potrzeba umieszczania znaczników alergenowych na produktach żywnościowych.

E.de Lannge: Ważne ujednolicenie obecnej legislacji. Należy zwrócić uwagę na to, że są grupy szczególnie narażone, które muszą podlegać ochronie żywnościowej. Toczy się wiele dyskusji na temat żywności specjalnej, w wielu krajach członkowskich, czy włączać czy wyłączać te produkty z legislacji. Kolejną sprawą jest gluten. Powinniśmy zagwarantować, ze przepisy, które odnoszą się do żywności niskoglutenowej będą takie same. Kwestia żywności dla niemowląt; to nie wiadomo czy produkty mleczne i odżywki będą poza ramami tego projektu. Czy mleko krowie w ramach starego programu jest dostępne na rynku? Jak wygląda sytuacja ze środkami ochrony roślin?

J.Girling: Są zastrzeżenia, jeśli chodzi o dietę bardzo nisko kaloryczną. Koszty otyłości są ogromne. Łączy się to z problemem cukrzycy, chorób serca itd. Osoby otyłe 8-9 razy rzadziej chodzą do lekarzy. Należy intensywniej zapobiegać problemom związanym z otyłością.