Zmiana Dyrektywy Rady 2001/112/WE odnoszącej się do soków owocowych i niektórych podobnych produktów przeznaczonych do spożycia przez ludzi cz.I produkty spożywczeSprawozdawca Andres Perello Rodriquez
Konieczne jest zebranie i przekazywanie konsumentom informacji o sokach owocowych. Należy uwzględnić zmiany które wystąpiły w kodeksie żywnościowym i postępie technologicznym i naukowym. Ważne jest podnoszenie standardu jakościowego tych produktów spożywczych w ramach szerszej, optymalnej zdrowej diety. Istotne jest wspieranie produktów lokalnych, celem oszczędności emisji CO2 z transportu. Niezbędne jest wymaganie tego samego poziomu jakości od producentów w UE i krajach trzecich.

Limit zawartości cukru określa się w dwóch głównych kategoriach:
- soki owocowe,
- soki owocowe przygotowane na podstawie koncentratu.

Nie powinno się dodawać cukru do soku. Brak cukru powinien być oznaczony na soku. Należy przedyskutować zawartość cukru w nektarach. Niezbędne jest łatwe i czytelne odróżnienie nektaru od soku przez konsumenta. Powinno się oznaczać na produkcie sztucznie dodany cukier.

Produkty spożywcze - soki owocowe

Produkty spożywcze – soki owocowe

Kodeks żywnościowy mówi o możliwości dodawania pewnego odsetku, nie większego niż 10 %, soku z mandarynek do soku pomarańczowego celem intensyfikacji smaku i koloru. Potrzebny będzie okres przejściowy dla przemysłu spożywczego. Trzeba wyjaśnić jakie kampanie informacyjne będą prowadzone, jakie oznaczenia czy informacje są dopuszczane. Firmy muszą mieć czas na dostosowanie procesu produkcyjnego. Nie należy zwiększać biurokracji.

Ayuso Pilar
Konieczne jest dostosowanie Dyrektywy do postępu technologicznego, kodeksu żywnościowego i wymogów wspólnego rynku. Niezbędne są jasne normy, zrozumiałe dla konsumentów. Istotne jest rozróżnienie między sokami owocowymi a nektarami. Klienci powinni być informowani o sokach bez dodatkowego cukru. 10 % soku z mandarynek do soków z pomarańczy to praktyka stosowana przez producentów m.in. soków importowanych z Brazyli. Powinno się dodać pomidory do listy produktów z których mogą być produkowane soki owocowe.