Zmiana Dyrektywy Rady 2001/112/WE odnoszącej się do soków owocowych i niektórych podobnych produktów przeznaczonych do spożycia przez ludzi cz.III produkty spożywczeRoth-Behrendt Dagmar

Jakość soków ma swoje uwarunkowania w klimacie. Niebezpieczne jest dostosowanie aktów prawnych państw członkowskich do kodeksy żywności. Istnieje już rozróżnienie między sokiem a nektarem. Trzeba oznaczać zawartość cukru dodawanego sztucznie. Nie należy podnosić jakości wody w sokach, wiąże się to z dodatkowymi składnikami chemicznymi np. jodem. Do soków naturalnych nie powinno się dodawać środków aromatyzacyjnych. Sok naturalny to sok do którego nic nie dodano sztucznie. Zmieszanie soków musi być oznakowane. W sokach wieloowocowych należy określić stosunek zmieszania soków. Opakowanie musi być właściwie opisane. W Niemczech sprzedaje się 30% całości wolumenu soków. Na opakowaniach muszą być informacje o wszystkich składnikach. Nie można dopuścić do rozwodnienia istniejących aktów prawnych.

KE
Zakaz dodawania cukru do tego typu produktów spożywczych jest istotny. Konieczne jest utrzymanie różnicy między sokami świeżymi, sokami wyciskanymi i sokami pochodzącymi z koncentratów. Konsument musi mieć jasną informację. Nie należy dopuszczać do stosowania domieszek do soków. Ważna jest właściwa sprzedaż zasobów niespełniających wymogów Dyrektywy w okresie przejściowym. Komisja stara się wprowadzić zakaz stosowania cukrów. Nie potrzeba wprowadzania zapisu brak cukru. Może to wprowadzać w błąd konsumentów. W okresie przejściowym etykiety mogą być stosowane w ciągu 36 miesięcy, plus 18 miesięcy na transpozycje. Nie należy przyjmować propozycji przedłużenia do 5 lat.

Rodriquez Andres Perello
Nie można wprowadzać surowych norm dla producentów europejskich, skoro UE jest elastyczna dla producentów zewnętrznych. Soki z soków naturalnych mają zawartość aromatu. Soki z soków naturalnych mają zawartość aromatu, natomiast do koncentratów musi być dodawany. Ekstrakcja aromatu winogron, pomidorów czy ananasów jest dziś niemożliwa technologicznie.