Zmiana Dyrektywy Rady 2001/112/WE odnoszącej się do soków owocowych i niektórych podobnych produktów przeznaczonych do spożycia przez ludzi cz.II produkty spożywczeYannakoudakis Marina
Należy zapewnić przejrzystość procesu konsultacji. Okres przejściowy powinien być dłuższy -trzy lata. Przy oznaczaniu zawartości cukru należy określić jaki to jest cukier i jego ilość w danym produkcie spożywczym. W przypadku braku dodanego cukru należy to oznaczyć na produkcie. Kluczowa jest przejrzystość i informacja dla klienta.

Davies Chris
Sok powinien składać się w 100% z pomarańczy, a nie 90% z pomarańczy i 10% mandarynek. To jest sok wieloowocowy i tak należałoby go opisać. Promowanie kampanii na rzecz przyjmowania tablic korelacji przez państwa członkowskie na zasadach regularnych. Promuje to przejrzystość, dobrą transpozycje i lepsze wdrażanie.

Klass Christa
Ważny jest aspekt etykietowania. Nie może być nadmiaru informacji dla klientów. Należy to ograniczyć. Informacje muszą być jasne i proste. Sok owocowy powinien pochodzić w 100% z danych owoców. Konieczne jest przestrzeganie wymogów jakościowych. Niezbędne jest postawienie szczególnych wymagań jakościowych wody do soków.

Schnellhardt Horst
Nie można obniżać standardów, które są już przyjęte w Europie. Na nektarach musi być oznakowanie zawartości cukru. Nektar posiada dużą zawartość cukru. Należy utrzymać poziom jakości. Dodawanie soku z mandarynek do soku z pomarańczy musi być oznakowane na produkcie. Kanada i USA muszą informować o stosowaniu domieszki do soku zpomarańczy. Podnoszenie jakości wody przez producentów w sokach wiąże się z dużymi kosztami. Woda pitna w Europie ma dobry poziom.