Sprzeciw na podstawie art. 88 ust. 2 Regulaminu „Wykaz oświadczeń żywieniowych” cz.IV produkty spożywczePrzedstawiciel Komisji: Wszystkie informacje zawarte w przedłożeniu Komisji są prawdziwe i zostało sprawdzone przez służby prawne. Prawidłowe etykietowanie produktu spożywczego wiąże się z tym, że musi on mieć wszystkie oznaczenia w odniesieniu do danych ilościowych. Redukcja o 15% jest pewnym krokiem naprzód i będzie miał w przyszłości charakter ewolucyjny. Dzięki temu przemysł spożywczy będzie miał możliwość poszukania nowych recept produktowych. Zaletą nowych przepisów jest także to, że ważność danego oświadczenia żywieniowego będzie wynosić tylko 12 miesięcy, po upływie których produkt będzie musiał być poddany ponownej weryfikacji. Prace nad profilami żywieniowymi zostały zablokowane na poziomie Rady.

Ch.Klass: Jak można kontrolować zwiększenie kaloryczności produktów?

A.Parvanova: Jak konsument rozróżni informację podane na etykiecie, że dany produkt ma charakter „light”, od tego że zawiera obniżoną zawartość jakiegoś składnika?

Przedstawiciel Komisji: Produkt o zmniejszonej kaloryczności, nie może tych kalorii zawierać więcej, natomiast w przypadku 15% redukcji np. cukru, tego zapewnienia nie ma, bo cukier może być zastąpiony inną substancją, która przełoży się na liczbę kalorii. Etykieta zawierająca słowo „light” lub „obniżona zawartość” jest na danym produkcie zawsze, jeśli spełnia on te wymogi a nie tylko przez okres 12 miesięcy. Należy dążyć do tego, by oświadczenia na produktach żywnościowych były bardziej zrozumiałe.