Sprzeciw na podstawie art. 88 ust. 2 Regulaminu „Wykaz oświadczeń żywieniowych” cz.III produkty spożywczeA.Peterle: Oznakowanie produktów musi się zmienić ze względów zdrowotnych a propozycja Komisji idzie w dobrym kierunku. Warto ją doprecyzować i wprowadzić zakaz oznaczeń typu: „light” oraz ”free”.

M.Pirillo: Informacja zawarta na oświadczeniu żywieniowym o 15% redukcji danego składnika to dobry kompromis zarówno dla producentów, jak i konsumentów ich produktów.

S.Auconie: Propozycja Komisji jest bardzo precyzyjna. Należy też zaufać konsumentom i pozwolić im na dokonywanie właściwych wyborów. Branża spożywcza musi mieć szansę zmiany danego produktu oraz możliwość poinformowania o tym fakcie odbiorcy końcowego. Każda obniżka szkodliwych substancji w produkcie jest dobra i nie powinna mieć charakteru jednorazowego, lecz raczej stałej tendencji, która jest możliwa do wyegzekwowania w dłuższym okresie czasu.

Ch.Schaldemose: Konsumenci nie rozumieją zapisów na etykietach produktów spożywczych. Przyjęcie propozycji Komisji doprowadzi tylko do jeszcze większego zagmatwania i tak już skomplikowanych przepisów w tej materii. Zmienione powinny być profile żywieniowe a nie oświadczenia.

G.J.Gerbrandy: Czy Komisja zastanawiała się nad alternatywnymi metodami osiągnięcia tego samego celu?

P.Liese: Zmiana systemu etykietowania, w postaci zakazu podawania informacji o obniżonej zawartości danego składnika w produkcie – dotknie branże spożywczą, dlatego też musi zostać poddana dogłębnej analizie.