Sprzeciw na podstawie art. 88 ust. 2 Regulaminu „Wykaz oświadczeń żywieniowych” cz.II produkty spożywczeA.Parvanova: Bardzo często w danym oświadczeniu żywieniowym produktu spożywczego pojawia się informacja o obniżonej zawartości jakiegoś składnika, ale brakuje wartości bazowych i konsument nie wie – co z czym jest tak naprawdę porównywane i czego obniżka dotyczy. Pomimo tego, że oświadczenia żywieniowe nie mogą być nieprawdziwe, niejednoznaczne lub wprowadzające w błąd, pojawiają się liczne nadużycia, które muszą być wyeliminowane.

Ch.Klass (w imieniu R.Sommer): Oświadczenie żywieniowe muszą być jasne i zrozumiałe. Istnieje obawa, że mnogość informacji, których wprowadzenie na etykiety proponuje Komisja będzie zupełnie nieprzydatna, bo klient i tak tego nie rozróżni. Produkty, których opis zawartości zawiera kłamliwe dane, nie powinny być dodatkowo promowane, a dzieje się tak poprzez nieprecyzyjność zapisów prawnych.

D.Roth-Behrendt: Jeżeli jakiś składnik używany przy produkcji produktów żywieniowych jest zagrożeniem dla zdrowia i życia, to należy go zakazać. Konsument powinien czytać informacje zawarte na etykietach. Celem przedłożenia Komisji jest zachęcenie wytwórców, aby zaczęli produkować zdrowsze produkty.

Ch.Davies: Informacja zawarta na etykiecie o 15% redukcji jakiegoś składnika ma charakter względny i wprowadza w błąd, bowiem nie wiadomo w stosunku do czego ta obniżka została osiągnięta. Z drugiej jednak strony chociażby tak niewielka redukcja jest lepsza, niż jej zupełny brak.

J.Girling: Europejczycy są coraz bardziej otyli i mniej zdrowi. Istnieje zbyt duża liczba rozporządzeń, które nie dość, że nie działają – to jeszcze pogłębiają bałagan prawny. Każde obniżenie zawartości szkodliwego elementu danego produktu spożywczego będzie korzystne. Warto dać szanse propozycji przygotowanej prze Komisję, która będzie obowiązywała tylko przez okres 12 miesięcy.