Sprzeciw na podstawie art. 88 ust. 2 Regulaminu: oświadczenia zdrowotne dotyczące żywności – węglowodany produkty spożywczeR.Sommer: Komisja wyraziła zgodę na sprzeciw w sprawie węglowodanów w produktach spożywczych, gdyż pomagają one w rozwoju organizmu. Problem polega na tym, że Komisja, bez podstaw naukowych, wprowadziła dodatkowo pewne ograniczenia. Ważne jest ustalenie profilu żywnościowego i wartości progowej dla cukru, ponieważ w pewnym sensie jest to profil odżywczy. Zgodnie z artykułem 4 o oświadczeniu zdrowotnym, muszą być ustanowione profile progowe takie same jak te, które odnosiły się do tłuszczów i soli. Mimo, iż profil odżywczy należało przedstawić do początku roku 2009, Komisja do dnia dzisiejszego nie przedłożyła żadnych propozycji. Komisja sama wprowadziła ograniczenia dotyczące zmniejszenia ilości węglowodanów w produktach. EFSA nie przewiduje możliwości zastosowania tego oświadczenia. Komisja przekracza swój mandat w stosunku do EFSY decydując o oświadczeniu samodzielnie. Oświadczenie dotyczące produktów czekoladowych nie wprowadza ograniczeń tłuszczowych, jednak debatuje się nad ilością cukru w produktach.

Produkty spożywcze - pieczywo

Produkty spożywcze – pieczywo

Pokazuje to brak spójności w decyzjach Komisji, co jest niezrozumiałe dla konsumentów. Ważne jest rozróżnienie cukru naturalnego od cukru sztucznego, celowo dodanego do produktu. Koncepcja przedstawiana przez Komisję powinna być spójna, nie chaotyczna, bardziej przyjazna dla konsumentów. Nie powinno się wprowadzać nabywców w błąd oraz opisywać produktu, jako całkowicie zdrowego, kiedy zawiera dużą ilość sztucznych dodatków. Jeżeli Komisja chce być spójna, powinna być konsekwentna w swoich działaniach.

C.Lepage: Należy powrócić do tematu oświadczeń zdrowotnych. Decyzja Komisji nie została podjęta w interesie konsumentów i nie przyjęto systemu, który jednoznacznie dawałby do zrozumienia, co tak naprawdę zostało spożyte. Jeśli nie zapanujemy nad tematem może nam grozić epidemia cukrzycy.