Pytanie ustne nr 2011/06 skierowane przez Elenę Antonescu w sprawie różnic, w jakości produktów spożywczych wprowadzanych do obrotu w Unii Europejskiej produkty spożywczeWymiana poglądów z przedstawicielami Komisji

KOMISJA : W kwietniu 2011 badanie na temat produktów spożywczych przeprowadzone w 8 krajach członkowskich wykazało, ze istnieją różnice, jeśli chodzi o skład i miejsce wprowadzania na rynek rożnych produktów. Różnice odnotowano również w związku z opakowaniem, zaleceniami stosowania oraz znaczącymi różnicami w cenach (nawet do 200%). Zgodnie z wynikami tych badań nie można stwierdzić, że jakość produktów sprzedawanych w nowych państwach członkowskich jest niższa tyle tylko, że skład jest różny.

Elena Antonescu : Jakie są różnice, w jakości produktów sprzedawanych w starych i nowych państwach członkowskich?

Pavel Poc: Dlaczego różnice jakościowe są pomijane przez unię europejską?

Csaba Sandor Tabjadi: Należy zachować ostrożność. Nie można uprawiać populizmu politycznego. Bezpieczeństwo żywności jest niezwykle ważną kwestią, tak samo jak ochrona konsumentów. Nie wchodzi to w nasze kompetencje tylko powinno być to w gestii komisji IMCO (Rynek Wewnętrzny i Ochrona Konsumentów) i powinna zostać nawiązana współpraca z komisją podmiotowo właściwą. Powinniśmy zwrócić uwagę na relacje cenowe. Jeśli mamy do czynienia z różną jakością to powinno to być odzwierciedlone w poziomie cen w poszczególnych państwach członkowskich.

KOMISJA: Ustawodawstwo wspólnotowe, reguluje bezpieczeństwo żywności. Chodzi o zapewnienie wysokiego poziomu ochrony zdrowia konsumenta, ale nie interweniuje jeśli chodzi o skład żywności. Nie można sobie wyobrazić by nasze własne ustawodawstwo narzucało taki czy inny skład. Nie jest rolą Komisji Europejskiej żeby narzucać taki czy inny skład żywności wprowadzanej na rynek. Należy to do przedsiębiorstw. Zawsze istnieje możliwość wyboru ze strony konsumenta, co do zakupywanego produktu. Komisja będzie śledzić zmiany w tej kwestii i będzie starała się poprawić informacje dla konsumenta, jakie są różnice miedzy produktami